Oprava nakladacej rampy

Opravujeme nakladacie rampy, demotujeme konštrukcie a poškodené plechy, zvárame a spevňujeme nosné konštrukcie nakladacej rampy a premostenia.


Odberateľ:SEWON C&S

Miesto:Slovensko

Rok:2018

Partneri